Ana Sayfa
 Güncel
 Sponsor Reklam
 Sponsor Reklam
 
Sinop Baskını ve Erkengüneze Yerleşen Osmanlı Reisleri

Kırım savaşı başladığı sırada bir Rus donanmasının, Boğaz'ın 120 mil açıklarında dolaşmakta olduğu haber alınınca, Büyükdere'de demirli bulunan Osmanlı donanmasından bir hafif gemi filosu, Patrona Osman Paşa komutasında Karadeniz'e açıldı(Ekim 1853).Fırtınaya tutulan Osmanlı gemileri Sinop limanına sığınmak zorunda kaldı. Bir süre sonra Sinop açıklarında amiral Nahimof kumandasında bir Rus filosu görüldü. Osmanlı filosu kumandanı Osman Paşa da savaşı limanda kabul ederek tertibat aldı ve durumu Babıali'ye bildirdi. Babıali Osman Paşa'ya Ruslar ateş açmadıkça karşılık vermemesini bildirdi. 30 Kasım 1853'te Rus filosu Sinop limanına girdi. Osman Paşa, Babıali'den aldığı emir gereğince ateş emri vermedi; ancak Osmanlı filosunun ikinci kumandanı Piyale Hasan Paşa kendi gemisi olan Nizamiye fırkateyninin iki düşman gemisi arasında kaldığını görünce, emir beklemeden ateş emri verdi. Ondan sonra da bütün Osmanlı gemileri ateşe başladı. Osmanlı gemilerinin çoğu yara aldı. Savaş bir buçuk saat sürdü. Osmanlı filosundan 2000 kişi öldü, 6 subay ve 150 er de Ruslara esir düştü.

Bu yenilgiden geriye kalan reisler, askerler ve subayların önemli bir kısmı İstanbul'a dönemedi ve bölgenin en güvenli köşesi olarak Ayancık'ı seçtiler. Yine o sıralar sürekli kıyılarımızı top ateşine tutan Rus topçusunun saldırılarından korunabilmek için Maltepe'nin güney sırtlarına, bugünkü Erkengünez mahallesinin bulunduğu yere gelerek yerleştiler.
Ayancık Askerlik Şubesinin Tarihçesi

Ayancık ilçesi Osmanlı devrinin idari taksimatına göre Ayancık çevresindeki 150 kadar köy, dört kadılıkla ve Kastamonu vilayetine bağlı olarak idare edilirmiş. İlçenin teşekkülü 1860-1863 yıllarına rastlar. Askerlik şubesi daha eski olup (Ömer Seyfettin'in babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey 1891'de Ayancık'ta askerlik şubesi reisliği yapmıştı) bugünkü binasında 1990 yılında faaliyete geçmiştir. Bina Hacı Ahmet Vakfıdır. Türkeli ilçesinin 1957 yılında ilçeden ayrılarak müstakil bir ilçe olması nedeni ile burada yeni askerlik şubesi açılmış ve 1972 yılına kadar Ayancık Askerlik Şubesinden ayrılmıştır. 1972 yılında her iki askerlik şubesinin birleştirilmesi ile tekrar Türkeli Askerlik Şubesi, Ayancık'a bağlanmış ve o yıldan buyana Türkeli Askerlik Şubesi işlemleri Ayancık Askerlik Şubesinde yürütülmektedir.

Sarayda Bir Ayancık Paşası

Ünlü Türk sadrazamı.(Ayandon 1811-Manisa 1882). Bir kayıkçının oğluydu. Yeniçeri ocağı kaldırıldığı zaman kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye Ordusuna girdi. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Askeri Nizamnameleri Fransızcadan Türkçeye çevirdi, mütercim lakabını bu işinden dolayı aldı. Mirliva(1843) ve Darı Şürayı Askeri üyesi ve Ferik oldu(1845). İki yıl sonra Hassa Ordusu müşiri oldu. Üç defa (1851-1855-1857) seraskerliğine getirildi. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşanın yerine sadrazam oldu. Bundan sonra Meclisi Vala başkanlığında bulundu ve ikinci defa sadrazamlığa getirildi(1866). 1871'de Divanı Ahkamı Adliye nazırı, 1872'de Midhat Paşa'nın azli üzerine üçüncü defa sadrazam oldu. 1873'de istifa etti. 1876'da İstanbul'da medrese öğrencilerinin sadrazam aleyhine gösterilerde bulunması üzerine Mahmud Nedim Paşa sadrazamlıktan azledildi ve yerine Mehmed Rüştü Paşa getirildi. Abdülhamit II'nin hükümet işlerine karışmasına karşı çıkarak istifa etti. Bir süre sonra beşinci defa sadrazam olduysa da bu son sadrazamlığı bir hafta kadar sürdü. İstanbul'da oturmasına imkan olmadığını anlayarak, Manisa'ya çekildi.

Abdülaziz'in ölümü dolayısıyla açılan davaya karıştırıldı ve yargılandı; ancak herhangi bir cezaya çarptırılmadı. Hayatının geriye kalan kısmını Manisa'da yaşadı ve burada öldü.

 

Designed by Otello