Ayancık Sosyal Yaşam
 Ayancık Kutlamalar
  Sponsor Reklam
  Ziyaretçi Sayısı
 Yöresel Halk Oyunları

Bölge folklor değerleri açısından oldukça zengin olmasına karşın; tespit ve değerlendirmeye yönelik araştırmalar yapılmamıştır. Karadeniz' in geleneksel kıvraklığı ve hareketliliği, Ayancık folkloründe rahatlıkla gözlenir.Ayrıca Kafkasya'dan gelerek yerleşen halkın yöresel oyunları ve Batum göçmenlerinin Artvin horonlarını andıran oyunları yaygındır.

Ayancık gibi sahil kesimindeki oyunlar, ritm ve figürler Kafkas oyunlarına benzer ve hareketlidir. İç kısımlarda ise, İç Anadolu ve Kastamonu yöresi oyunların özelliğini taşır. Bu oyunlara davul-zurna, def, saz, mızıka ve tulum gibi çalgılar eşlik ederler.Ezgili oyunlar çoğunluktadır.

 En Çok Oynanan Oyunlar

Çiftetelli, Karşılama, Horon, Geldi Geldi, Ayancık Eymeleri, Karasuda Pazar Var, Muhtar Kaştan Aşıyor, Çimenci, Kadın Oyunu ve Halay'dır.

Konuları, güzellik ve sevgi üstünedir. Halk oyunları karşılama türünde olup; ritim ve figürler Kafkas oyunlarına benzer. Bu oyunlara davul zurna, def, saz ve mızıka ve tulum gibi enstrümanlar eşlik eder.

Giysiler, el tezgahlarında dokunan keten kumaşlardan el işlemelerinden yapılmıştır.

Alıntılar; Turan Gökmenoğlu, Sinop ve İlçeleri Ayancık Rehberi, İstanbul, 1989, Usta Matbaacı Yayını www.burctaslari.com turang@burctaslari.com

Designed by Otello