Asar Köyü
       Amasya - Göynücek
Ana Sayfa  |  Ana Sayfam Yap |  Bize Ulasin
 Köy Bilgileri
» İl:
» İlçe:
» Köy Adı:
Asar Köyü
 Asar Köyü Linkleri
 Diğer Göynücek Köyleri
»  Abacı Köyü
»  Alanköy Köyü
»  Alihoca Köyü
»  Ardıçpınar Köyü
»  Asar Köyü
»  Ayvalıpınar Köyü
»  Başpınar Köyü
»  Bekdemir (Bektemür) Köyü
»  Beşiktepe Köyü
»  Beyazkışlakçı Köyü
»  Çamurlu Köyü
»  Çayan Köyü
»  Çaykışla Köyü
»  Çukurbağ Köyü
»  Çulpara Köyü
»  Davutevi Köyü
»  Eynelli Köyü
»  Gaffarlı Köyü
»  Gökçeli Köyü
»  Halaç Köyü
»  Harmancık Köyü
»  İkizyaka Köyü
»  Ilısu Köyü
»  Karamahmutlu Köyü
»  Karaşar Köyü
»  Katrancı Köyü
»  Kavaklı Köyü
»  Kavaklıgöl Köyü
»  Kertme Köyü
»  Kervansaray Köyü
»  Kışlabeyi Köyü
»  Konuralan Köyü
»  Koyuncu Köyü
»  Kula Köyü
»  Orhaniye Köyü
»  Pembeli Köyü
»  Şarklı Köyü
»  Sığırçayı Köyü
»  Şıhoğlu Köyü
»  Tencerli Köyü
»  Terziköy Köyü
»  Uzunyazı Köyü
»  Yakacık Köyü
»  Yakupköy Köyü
»  Yassıkışla Köyü
»  Yeniköy Köyü
Asar Köyü Ev Yapma Koşulları
Göynücek - Asar Köyü Ev Yapma Koşulları - Köye Ev Yapmak
Asar Köyü Ev Yapmak İstiyorum

Asar Köyü'nde İnşaat Yapabilmek İçin Gerekli Koşullar Nelerdir_?

Asar Köyü içinde ve köy dışında inşaat yapabilmeniz için, Ruhsat ve Yapı İzin Belgesi almanız gereklidir. Bu sebeple inşaata başlamadan önce Amasya İl Özel İdaresinden “İmar Durumu” almanız gereklidir. İmar durumu için gerekli evraklar;

 • İmar Durum Dilekçesi -
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Harita Plan Örneği
 • Güncel Tapu Kayıt Sureti

Yukarıda yazdığım evrakları tamamladıktan sonra, Amasya İl Özel İdaresine İmar Durumu için başvurmanız gereklidir. Harita Plan Örneğini ilgili Kadastro Müdürlüğünden, Tapu Kayıt Suretini ise ilgili Tapu Müdürlüğünden almanız gerekmektedir. Amasya İl Özel İdaresinden dilekçenize istanaden İmar Durumu Belgesi düzenlenecek olup, tarafınıza ulaşan imar durumu belgesi ile proje çizdirmeniz gereklidir.  Yeni yapacağınız inşaatlar için Amasya İl Özel İdaresinde Hazır Tip Projeler bulunmaktadır. Eğer arsanızın durumu uygun ise bu hazır tip projeleri alarak, inşaata başalayabilirsiniz. Eğer bu tip projelere uymak istemez yada daha değişik proje yapmak isterseniz Serbest Çalışan Mimar-Mühendis ile irtibata geçerek istediğiniz şekilde proje çizdirebilirsiniz.
Asar Köyü'de izin alınmaksızın yapılan yapıların muhtarlıkça, Amasya İl Özel İdaresi’ne bildirilmeleri zorunlu olup buna uymayan muhtarlıklar ve izinsiz inşaat sahipleri hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

Proje çizdirilme aşamasında iki türlü durum söz konusudur. “Muhtarlık İznine Tabi” yada “Ruhsata Tabi Olma” durumu. Her iki durum için farklı uygulamalar söz konusudur.

Muhtarlık İznine Tabi olma durumu:
 İnşaat yaptırmak için başvurmuş olduğunuz Tapu eğer Amasya İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Yerleşik Alan Haritaları içersinde yer alıyorsa, yapacağınız inşaat Muhtarlık İznine Tabidir. Her iki durumda 3194 sayılı İmar Yasası’na bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

Muhtarlık iznine tabi olduğunda istenen belgeler  aşağıdaki gibidir.

 •  Mimari Projesi (Enaz 2 Takım – Proje Müellifi Taahhütlü)
 • Statik Projesi (Enaz 2 Takım – Proje Müellifi Taahhütlü)
 • Elektrik Projesi (Enaz 2 Takım – Proje Müellifi Taahhütlü)
 • Eğer parsel karayolu kenarında ise “Karayolu Görüşü”
 • Arsa hisseli ise, inşaatı yapacak olan diğer maliklerin Noter Onaylı Muvafakatnameleri
 • Başvuru Dilekçesi

Köy imar yasasına göre aşağıdaki durumlar söz konusudur.

 • İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.
 • Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının toplam inşaat alanı %50 ı geçemez. (Emsal:0,50)
 • Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.
 • Bina cephe ve istikametlerinin, köy ve mezraların mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tesbitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

İmar Durumu ile birlikte hazırlamış olduğunuz Mimari, Statik, Elektrik projeleri ve başvur dilekçesi ile birlikte Amasya İl Özel İdaresine başvuruyoruz. Eğer dosyamızda eksik yoksa, projeler Amasya İl Özel İdaredeki yetkililer tarafından onaylandıktan sonra, vermiş olduğunuz adrese veya   Asar Köyü Muhtarlığına taahütlü olarak yollanır. Yollananlar arasında 1’er adet onaylı projeler ve Yapı İzin Yazısı bulunmaktadır. Son olarak Asar Köyü Muhtarı Özel İdareden Gelen yazıya istinaden Yapı İzin Belgesi düzenler ve karar defterine işler ve düzenlenen “Yapı İzin Belgesini “ projeler ile birlikte inşaat sahibine verir. Yapı sahibi bu belgeyi saklamak ile yükümlü olup, elektrik aboneliği için ilgili Elektrik Kurumuna ibraz etmek durumundadır.

Tabi işlem henüz btimedi, yapı sahibi inşaatı projelerine uygun yapmakla mükelleftir. Eğer projelere uygun yapılmazsa ne olur, projelere uygun olmadığında aynı işlemleri tekrar yapmak durumda kalabilirsiniz. İnşaat bitti, projelere uygun yaptınız. Kapı numarası almanız gerekecek. Yine kapı numarası içinde Amasya İl Özel İdresine kapı numarası almak için dilekçe ile başvurmanız gereklidir. Dilekçenize istinaden Amasya Özel İdare görevlileri gelerek yaptığınız evi projelere uygunluğuna kontrol eder ve sonrasında tarafınıza Kapı Numarası verilir.

Asar Köyü Köyünde Ev Yapmak ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular_?

Köyde en fazla kaç katlı yapı yapabilirim_?
Yönetmeliğe göre saçak yüksekliği 6,50mt olacak şekilde 2kat’tan fazla yapılamaz. Eğer parselde eğim söz konusu ise birden fazla olmayacak şekilde bodrum katta yapılabilir.

Aynı parsel üzerinde 2 adet ev yapabilirmiyim_?
Yönetmeliğe göre aynı parsel üzerinde konut amaçlı birden fazla yapı yapılmasına izin  verilmiyor. Fakat aynı binada 1’den fazla bağımsız bölüm oluşturulabilir.

Tapu üzerindeki diğer hissedarlardan izin almam gerekli mi_?
Güncel tapu kaydı üzerinde yazan tüm hissedarların, inşaatı yapacak olan hissedara muvafakat (rıza) etmesi gereklidir. Maliklerden birisinin bile rızası olmaz ise Amasya İl Özel İdaresi projelere onay vermemektedir. Tüm malikler Noterden Muvafakatname doldurmak zorundadır.

Amasya İl Özel İdaresinden habersiz kaçak yapı yaparsam ne olur_?
Eğer Amasya İl Özel idaresine başvurmadan kaçak yapı yapılırsa, inşaata elektrik aboneliğine başvuralamaz. Ayrıca şikayet edilmesi veya tespit edilmesi halinde ceazi müyeddiye maruz kalabilirsiniz.

Asar Köyü'nde yapılan inşaatlara kat irtifakı yada kat mükiyeti kurulabilir mi_?
Evet, İnşaat projelerine uygun şekilde yapıldıktan sonra Asar Köyü Muhtarlığı tarafından Yapı İzin Belgesi alınmış ise ilgili Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti hükümleri yerine gerilildikten sonra taşınmaz üzerinde Kat İrtifakı yada Kat Mülkiyeti kurulabilir.

Asar Köyü'nde yaptığım inşaatıma kapı numarası nasıl alırım_?
Projelerine uygun şekilde inşaatı tamamladıktan sonra, Amasya İl Özel İdaresine dilekçe ile başvurulur. Dilekçede inşaatı tamamladığınız ve kapı numarı alma isteğimiz iletilir. Amasya İl Özel idaresindeki görevli elemanlar inşaata gelerek projeye uygunluğu kontrol edildikten sonra kapı numarası verilir.

200m2 yüzölçümlü arsaya ne kadar inşaat yapılabilir_?
Arsamızın yüzölçümü 200m2 ise , Emsal:0,50 olduğunu bildiğimizden 200x0,50=100m2 toplam inşaat alanlı yapı yapılabilir. İster tek kat 100m2, ister 50m2’den 2kat inşaat yapabilirsiniz.

Amasya İl Özel İdaresine ve Asar Köyü Muhtarınca Düzenelenecek Dilekçe Örnekleri

Başvuru Dilekçesi Örneği
Ada Mühendislik Logo
Hazırlayan
İnşaat Mühendisi
Özge YILMAZ
İnşaat Mühendisi Özge Yılmaz

Asar Köyü'ne Ev Yapma ile ilgili Soru Sormak İçin

Haber Ekle
Facebook Paylas
Asar Köyüde İnşaat Yapma İle İlgili Sorulan Sorular
 Asar Köyü Facebook
  Asar Köyü Sponsor
 Asar Köyü Sponsor
Asar Köyü Bulmaca Sözlügü
Sinop Pansiyon
Asar Köyü Davul Zurna
 

Her hakkı saklıdır © 2006 İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz
Bu sayfayı görüntüleyen herkes Asar Köyü Sorumluluk İlkelerimiz'i kabul etmiş sayılır

Google - Asar Köyü Gizlilik Politikasi