Ana Menü
  Ayancık Spor Faaliyetleri
  Ayancık Telefon Rehberi
Ayancık Telefon Rehberi
  Ayancık Sosyal Yaşam
  Ayancık Kutlamalar
  Güncel
  Link Takas
  Ayancık İlçesi

Ayancık

Ayancık ve çevresinin tarihi, Sinop ve Kastamonu’nun tarihi ile birlikte ilk çağlara kadar uzanır. Ayancık ve çevresinde yaşayan ilk kavimler Paflagonya’lılar, Amazon’lar, Aka’lar ve Dor’lardır. Bu çağda bölgenin ve Karadeniz kıyı kentlerinin en önemli kent merkezi Sinop’tur.

İlk çağda Paflagonya, Batı Karadeniz kıyısında Bithnia, Pontus ve Galatya arasında kalan yerdir. Paflagonya’lılar, tarihte çok önemli bir topluluk olmamakla birlikte, Anadolu’nun en eski ve köklü halklarından biridir. M.Ö. 1200 yıllarına kadar Etiler’e bağlı olarak ve onların korumaları altında yaşadılar.

Ayancık’ta İlk Türk Hakimiyeti

Ayancık’da ilk Türk hakimiyeti M.S.1100 tarihlerinde Danişmentler döneminde kurulmuştur. M.S 1204′te Selçuklular’ın, 1259′da Pervaneoğulları’nın, 1292′de de Candaroğulları’nın eline geçmiştir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine giderken Sinop ve çevresini Osmanlı Devletine bağlamıştır.

Tanzimat Devrine kadar Ayancık ve çevresi Kastamonu’ ya bağlı dört kadılıktan birinin yönetimi alanı içinde kalmıştır. Tanzimat ile başlayan, daha sonra devam eden yenileşme hareketleri sırasında Ayancık ve çevresinde (Sancak-Kaza) İlçe yönetimi kurulması düşünülmüş, İlçe merkezi olarak da Ayandon (şimdiki Türkeli İlçesine bağlı Hamamlı köyü) kabul edilmiştir.*

*Per Minas Bıjişkyan, Karadeniz Kıyıları Tarihi ve Coğrafyası, Açıklayarak çeviren Hrand D. Andreasyon, İst. Ünv. Edebiyat Fak. Yayınları, 1969, sayfa 26 !919′da yayımlanan kitabın özgün adı ”Pontus Tarihi”dir.

1777 Trabzon doğumlu Ermeni Yazar Per Minas Bıjişkyan, 1817-1819 yıllarında din görevlisi olarak tüm Karadeniz kıyılarını dolaşmış ve bu yöredeki şehir ve kasabaları kitabında anlatmıştır. O yıllardaki Ayancık ve çevresinden şöyle bahsetmektedir.

Eski Ayancık, çayın deniz ile birleştiği yerde, karaya oturan şilep görülmektedir.

Gemiler bu koyun içinde (Ginolu’dan Sinop’a kadar) Ağliman’a (Akliman-Sinop) çok zorluk çeker. (Çatalzeytin’den) Ayandon dokuz mil uzaklıkta olup, Ay Andon namına eski bir kilise ve evler ihtiva eder. Buraya gemiler yalnız yazın yanaşabilirler. İstefan, Ayandon’a oniki mil mesafededir. Buradaki burun kuzeye doğru uzanmış olduğundan, limanı emniyetli değildir. Yalnız bazen yazın gemi durabilir. Burada eski bir kale ve büyük bir rum kilisesi gördüm. Kaleye, putperestlik zamanında da İstefane denilirdi ki, bu isim, banisinin adından neşet etmiş olmalıdır. Ayancık İstefan’dan dokuz mil uzakta olup, limanı yoktur. Çok basit evleri vardır.

Ayancık ve Ayancık Çayının doğusundaki köylere egemen olan Şükrüoğulları 1860′lı yıllarda Çaylıoğulları ile anlaşarak ilçe merkezinin Ayancık’ a taşınmasını uygun görmüşler. İlçe Ayancık’a taşınmış. Bu yıllarda bir değirmen ve bir kaç önemsiz yapıdan oluşmuş küçük bir yerleşim yeri olan Ayancık, zaman içinde Kaymakamlık ve Askerlik Şubesi gibi resmi kurumların ve bir çok konut ve ticarethanelerin kurulması ile hızla gelişmiştir. Özellikte kereste ticareti ve gemi yapımı işleri, kasabanın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Alman ve Belçika sermayeli kereste fabrikasının 1929 yılında işletilmeye başlanması, bölgenin ekonomik yapısında ve sosyal hayatında dönüm noktası olmuştur.

Ayancık bu tarihten sonra sürekli gelişme göstermiştir. 1860 ‘lı yıllarda yapılan ilk ahşap Hükümet binası, İstefan’daki kilise harabelerinden getirilen taş ve sütunlarla yeniden yapılmıştır. Bu iki katlı hükümet binası 1952′de yanmış, yerine bugünkü mevcut bina yapılmıştır.

Ayancık, Cumhuriyetin ilanına kadar Kastamonu İline bağlı iken, Cumhuriyetten sonra yapılan idari düzenleme ile Sinop İline bağlı İlçe olmuştur.

  Ayancık Köyleri

Davutlu
Dedeağaç
Dereköy
Dibekli
Doğanlı
Dolay
Erdemli
Erikli
Fındıklı
Göldağı
Gölköy
Günpınar
Gürsökü
Hacılı
Hacıoğlu
Hatip
Hüseyinbey
İnaltı

Kaldırayak
Karakestane
Karapınar
Kestanelik
Kızılcakaya
Kozcuğaz
Kozsöku
Köseyakası
Kurtköy
Kütükköy
Maden
Mestan
M.KemalPaşa
Ortalık
Otmanlı
Ömerdüz
Pazarcık
Sansar

 

  Arama
  Sinop İlçeleri
 » Türkiye Köyleri
 » Merkez Köyleri
 » Ayancık Köyleri
 » Boyabat Köyleri
 » Dikmen Köyleri
 » Durağan Köyleri
 » Erfelek Köyleri
 » Gerze Köyleri
 » Saraydüzü Köyleri
 » Türkeli Köyleri

Sinop Pansiyon

Ayancık Satılık Daireler

  Ziyaretçi İstatistikleri
 

iletişim

Designed by Otello